• Le Marais Shawl

  Le Marais Shawl

  920  kr
  Lätt nivå
 • Knitting Wool Morse Scarf 1

  Morse Scarf

  850  kr
  Nybörjarnivå
 • Ranta Scarf

  Ranta Scarf

  850  kr
  Lätt nivå
 • Knitting kit, Trendy Chale

  Trendy Chale

  850  kr
  Lätt nivå
 • Strelitzia Scarf

  Strelitzia Scarf

  850  kr
  Nybörjarnivå
 • Durango Scarf

  Durango Scarf

  730  kr
  Lätt nivå
 • Dinka Scarf

  Dinka Scarf

  600  kr
  Nybörjarnivå
 • Danko Scarf

  Danko Scarf

  600  kr
  Lätt nivå
 • Knitting Kit Wool Bryant Scarf

  Bryant Scarf

  990  kr
  Nybörjarnivå
 • MINI PARANOIA SCARF

  MINI PARANOIA SCARF

  600  kr
  Lätt nivå
 • Vega Scarf

  Vega Scarf

  730  kr
  Nybörjarnivå
 • Selene Scarf

  Selene Scarf

  600  kr
  Lätt nivå
 • Knitting Kit Wool Unique Scarf

  Unique Scarf

  1220  kr
  Nybörjarnivå
 • Dinka Scarf for kids

  Dinka Scarf for kids

  600  kr
  Nybörjarnivå
 • Knitting Kit Wool Palm Scarf

  Palm Scarf

  990  kr
  Mellannivå
 • Glastonbury Scarf

  Glastonbury Scarf

  600  kr
  Lätt nivå
 • Nico Scarf

  Nico Scarf

  850  kr
  Lätt nivå
 • Royal Shawl

  Royal Shawl

  850  kr
  Lätt nivå
 • Viti Scarf

  Viti Scarf

  850  kr
  Mellannivå
 • Knitting Kit Baby Alpaca Appearance Scarf 4

  Appearance Scarf

  850  kr
  Lätt nivå
 • Atria Scarf

  Atria Scarf

  850  kr
  Nybörjarnivå
 • Praline scarf

  Praline scarf

  990  kr
  Nybörjarnivå
 • Nico Scarf

  Nico Scarf

  850  kr
  Lätt nivå
 • Pola Scarf

  Pola Scarf

  1110  kr
  Mellannivå
 • Sandman Scarf

  Sandman Scarf

  990  kr
  Nybörjarnivå
 • Poplar Scarf

  Poplar Scarf

  850  kr
  Mellannivå
 • Knitting kit meriwool clerkenwell scarf

  Clerkenwell Scarf

  1100  kr
  Mellannivå
 • Knitting Kit Petite Wool Morse Scarf

  Morse Scarf

  850  kr
  Nybörjarnivå
 • Üsküdar Shawl

  Üsküdar Shawl

  600  kr
  Mellannivå
 • Cub Scarf

  Cub Scarf

  970  kr
  Lätt nivå
 • Shannon Shawl

  Shannon Shawl

  990  kr
  Mellannivå
 • Small Infinity Scarf

  Small Infinity Scarf

  850  kr
  Lätt nivå
 • Bowline Shawl

  Bowline Shawl

  1050  kr
  Avancerad nivå
 • Radio Scarf

  Radio Scarf

  730  kr
  Nybörjarnivå
 • Knitting Kit Wool Marcy Scarf

  Marcy Scarf

  850  kr
  Lätt nivå
 • Grandalla Shawl

  Grandalla Shawl

  990  kr
  Lätt nivå
 • Pop scarf

  Pop scarf

  920  kr
  Mellannivå
 • Charming Scarf

  Charming Scarf

  990  kr
  Mellannivå
 • Fractal Scarf

  Fractal Scarf

  1100  kr
  Lätt nivå
 • Sommer Scarf

  Sommer Scarf

  600  kr
  Mellannivå
 • Anchor Scarf

  Anchor Scarf

  730  kr
  Mellannivå
 • Tew Scarf

  Tew Scarf

  850  kr
  Mellannivå
 • Stan Scarf

  Stan Scarf

  990  kr
  Lätt nivå
 • Knitting Kit Petite Wool Viti Scarf

  Viti Scarf

  850  kr
  Mellannivå
 • Hishi scarf

  Hishi scarf

  850  kr
  Lätt nivå
 • Stan Scarf

  Stan Scarf

  990  kr
  Lätt nivå