RESÅRSTICKNING (UDDA ANTAL MASKOR)
Resårstickning med ett udda antal maskor görs på samma sätt som resårstickning med ett jämnt antal maskor - genom att alternera räta och aviga maskor. Skillnaden är att du ska avsluta varje varv med samma typ av maska som du började varvet med, när du lägger upp ett udda antal maskor. Det betyder att du ska avsluta ett varv med en rät maska om du började den med en rät maska.
Steg för steg
Glöm inte att du ska sticka samma maskor genom alla maskor. Det betyder att du ska sticka en rät maska genom en rät maska och en avig maska genom en avig maska. Om du skulle sticka motsatt maska genom alla maskor, skulle det bli mosstickning.
Börja med att sticka en rät maska…
… placera garnet framför ditt arbete och sticka en avig maska…
… placera garnet bakom ditt arbete och sticka en rät maska.
Fortsätt med att alternera räta och aviga maskor varvet ut.
Vänd ditt arbete. Eftersom du har lagt upp ett udda antal maskor, kommer alla varv på felsidan att börjas och avslutas med en avig maska.
... placera garnet bakom ditt arbete och sticka en rät maska…
… placera garnet framför ditt arbete och sticka en avig maska…Fortsätt med att alternera räta och aviga maskor, och sticka samma maska i alla maskor.