RESÅRSTICKNING (JÄMNT ANTAL MASKOR)
Resårstickning används framför allt för att skapa fina kanter på projekt.Det är en elastisk, tjock, reversibel och formfast teknik.
Steg för steg
Det görs genom att alternera räta och aviga maskor varvet ut. På jämna varv, sticka samma maska genom varje maska, det betyder att sticka räta maskor genom räta maskor och aviga maskor genom aviga maskor.
När du lägger upp ett jämnt antal maskor, ska du börja alla varv med en rät maska.
… placera garnet framför ditt arbete och sticka nästa maska avigt...
placera garnet bakom ditt arbete och sticka en rät maska...
Fortsätt med att alternera räta och aviga maskor tills du har stickat färdigt varvet.
Vänd ditt arbete och börja nästa maska med en rät maska, eftersom du har ett jämnt antal maskor
Placera garnet framför ditt arbete och sticka en avig maska.
Placera garnet bakom ditt arbete och sticka en rät maska.Upprepa så många gånger som du vill.