MOSSTICKNING (JÄMNT ANTAL MASKOR)
Mosstickning är en av de mest populära stickningar bland stickare, eftersom den är enkel att sticka och strukturen är mycket fin.Mosstickning görs genom att alternera räta och aviga maskor.
Steg för steg
På udda varv, börja med en rät maska.
Placera garnet framför ditt arbete och gör en avig maska.
Placera garnet bakom ditt arbete och gör en rät maska. Upprepa dessa två steg tills du har stickat färdigt hela varvet, och vänd ditt arbete.
På nästa varv börjar vi med en avig maska, eftersom första maskan är en rät maska.
Sticka nästa maska rät, och så vidare, tills du har stickat färdigt hela varvet.
Upprepa dessa två varv tills du har stickat det önskade antalet varv och har fått den önskade längden.