LYFT, RÄT MASKA, DRA DEN LYFTA ÖVER DEN STICKADE (ÖDHPT)
Ödhpt är en teknik för att minska antalet maskor, som lutar åt vänster.
Steg för steg
Ödhpt är en teknik för att minska antalet maskor, som lutar åt vänster.
För att göra en Ödhpt, lyft den första maskan till högra stickan utan att sticka den.
Sticka nästa maska rätt.
Använd vänster sticka för att plocka upp första maskan och att lyfta den över den stickade maskan. Efter du har gjort färdigt minskningen kommer du att ha en maska mindre på din sticka.
Fortsätt sticka såsom anges i beskrivningen.