JACQUARDSTICKNING
Den här tekniken används för att skapa olika designar. Du behöver ha ett mönster och två nystan i olika färger. Vi ska använda tekniken slätstickning och mönstret skapas genom att använda de två olika färger.
Steg för steg
Den här tekniken används för att skapa olika designar. Du behöver ha ett mönster och två nystan i olika färger. Vi ska använda tekniken slätstickning och mönstret skapas genom att använda de två olika färger.
Du ska inte klippa av garnet när du byter färger, utan båda färger hänger kvar på baksidan av ditt arbete. Det är viktigt att inte dra åt trådarna för mycket för att förhindra att ditt projekt ska rynka. Vi ska sticka såsom anges i beskrivningen, både på rätsidan och på felsidan av ditt arbete.
Börja med att sticka en rät maska i första färgen.
När du kommer till första färgbyte, börja sticka med andra färgen. Gör så här, placera garnet du använder bakom ditt arbete och håll fast det med ett av dina vänster finger.
Plocka upp änden av nya färgen och håll fast båda trådar med vänster fingret.
Börja sticka med nya färgen.
När du ska byta färger igen, plocka upp första färgen igen. Placera tråden löst bakom ditt arbete, och fortsätt sticka maskorna enligt beskrivningen.Du kan nu se att båda färger hänger kvar bakom ditt arbete.
Vänd ditt arbete och sticka aviga maskor på nästa varvet, kom ihåg färgbyten såsom anges i beskrivningen. I det här exemplet kommer alla trådar av färgbyten vara vänd mot dig. Fortsätt sticka så här, byt färger när det behövs och kom ihåg att inte dra åt trådarna för mycket och att inte klippa av garnen. Om du ska sticka ditt eget mönster rekommenderar vi att först göra ett diagram. Undvik att sticka mer än 4 maskor utan färgbyte, eftersom det kommer att skapa långa trådar som kan orsaka att ditt arbete ska rynkas.