HÅLMÖNSTER
Det finns olika typer av spetsmönster som du kan sticka. Spetsmönster används oftast för att göra plagg och projekt lättare och mer lämpliga för sommaren, men det är framför allt en teknik som är mycket dekorativ. I den här guiden kommer vi att visa dig en grundläggande spetsteknik som också är en bas till andra typer av spetsmönster.
Steg för steg
Lägg upp ett udda antal maskor och sticka första två varv rätt.
Sticka 2 räta, gör ett omslag.
Sticka 2 maskor tillsammans. Gör ett omslag och sticka sedan 2 maskor tillsammans för att skapa ett dekorativt hål som kallas för ‘’eyelet’’ på engelska..
Upprepa dessa två steg tills det är 1 maska kvar, sticka sista maskan rätt.
Vänd ditt arbete och sticka alla maskor rätt, inklusive alla omslag. Kom ihåg att ett omslag också räknas som en maska.
Efter att du har stickat färdigt första varvet, upprepa varv 3 och 4 så många gånger som du vill tills du har fått den önskade längden.