ATT STICKA FLÄTOR
Flätor skapas genom att sticka korsade maskor. För att kunna sticka dem behöver du en flätsticka, en hjälpsticka eller något annat som du kan använda för att lämna maskor i vila.
Steg för steg
För att sticka flätor ska du lägga upp så många maskor som du vill, så länge det är ett jämnt antal, så att du kan centrera flätan.
Bestäm dig först var du vill skapa flätan. I det här exemplet ska vi lägga upp 12 maskor. Sex maskor ska användas till flätan, och på varje sida har vi 3 extra maskor.Vi ska börja med att sticka 4 vanliga varv. Sticka första 3 maskor i rätstickning (det betyder att du ska sticka räta maskor), sticka nästa 6 maskor i slätstickning och sticka sista 3 maskor i rätstickning.
På varv 5, sticka först 3 räta maskor.Lyfta nästa 3 maskor till en flätsticka eller hjälpsticka.
Placera dem alltid framför ditt arbete så att flätan kommer att vridas åt samma håll.
Sticka 3 räta maskor.
Lyft de maskorna som du lämnade i vila tillbaka till vänster sticka och sticka räta maskor. Till slut, sticka de sista maskorna rätt.
Nu har du gjort din första korsning.
Byt stickan med maskorna till vänstra handen och sticka varv 6 enligt beskrivningen, med andra ord, 3 räta, 6 aviga och 3 räta.
Byt stickorna igen och sticka räta maskor.
Vänd ditt arbete igen och upprepa steg 6 och 7 så många gånger som behövs för att få den önskade längden på din fläta.
När du har fått den önskade längden och stickar ett varv på rätsidan, sticka flätan igen.Sticka första 3 maskor rätt, lyft nästa 3 maskor till en flätsticka eller hjälpsticka och placera dem framför ditt arbete. Sticka nästa 3 maskor rätt. Lyft tillbaka maskorna som du lämnade i vila och sticka dem rätt. Till sist, sticka 3 räta.
Upprepa så många gånger som du vill.