ATT STICKA BUBBLOR
Bubblor är en dekorativ stickning som oftast används i kombination med slätstickning. För att sticka bubblor ska du lägga upp ett udda antal maskor så att de är förskjutna.
Steg för steg
Vi kommer att sticka några maskor mellan varje bubbla.Börja med att sticka första tre maskorna, sedan ska vi sticka bubblan.
För att göra en bubbla ska du sticka tre maskor genom samma maska.Sticka en rät maska och utan att lyfta maskan till höger sticka,
placera garnet framför arbetet och sticka en avig maska genom samma maska.
Utan att lyfta maskan till höger sticka, placera garnet bakom ditt arbete och sticka en rät maska igen. Nu kan du lyfta maskan till höger sticka.
Nu har du tre maskor - en rät maska, en avig maska och en rät maska.
Lämna de övriga maskorna i vila, vänd ditt arbete, och sticka dessa tre maskor avigt.
Vänd ditt arbete och sticka tre räta maskor.
Vänd ditt arbete igen och sticka tre aviga maskor.
Vänd ditt arbete. Det är bubblans fjärde varv.
Sticka tre maskor tillsammans för att avsluta bubblan så att det bara finns 1 maska kvar. Du har nu stickat en bubbla.Fortsätt sticka det antalet maskor som du vill ha mellan varje bubbla. Om du vill sticka en annan bubbla, upprepa förra steg.Sticka aviga maskor på avigsidan.Mellan alla varv med bubblor ska du sticka ett par varv utan bubblor, så att bubblorna syns bättre.