ATT MINSKA MASKOR
A decrease is used to reduce the number of stitches on your needle.You can use it to narrow and shape the fabric, to make lace, buttonholes, sleeves….
Steg för steg
För att minska antalet maskor när du stickar kan du göra en Ödhpt (lyft 1m, 1 rätm, dra den lyfta maskan över den stickade) eller sticka 2m tillsammans.
Minskningen kommer alltid att luta åt höger eller vänster sidan, beroende på typen av minskningen du gör. För att göra en minskning som lutar åt vänster, gör en Ödhpt. Gör så här, stick in höger sticka genom första maska och lyft den till höger sticka utan att sticka den.
Sticka nästa maska.
Använd vänster sticka för att dra den lyfta maskan över den stickade maskan.Du har nu minskat en maska.
Fortsätt sticka resten av varvet. I det här exemplet har vi stickat varvet i slätstickning, alla maskor stickas alltså räta.På felsidan ska du sticka alla maskor avigt. I början av varje udda varv ska du upprepa de sista stegen tills du har minskat så många maskor som önskat.Nu ska vi göra en minskning genom att sticka två maskor tillsammans.
I det här exemplet kommer maskorna luta åt höger, vi ska alltså göra en minskning i slutet av varvet.Stick in höger sticka genom nästa två maskor på vänster sticka och sticka dem som om det är en vanlig maska.Kom ihåg att göra minskningen på rätsidan av ditt arbete.
När du har stickat färdigt varvet, vänd ditt arbete och sticka nästa varv avigt.